La proposició de Llei de Sindicatures Locals de Catalunya inicia la seva tramitació al Parlament

Reunió entre la junta del FòrumSD i la nova Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas
4 d'octubre de 2022
El FòrumSD es reuneix amb la presidenta del Parlament, Anna Erra
20 de setembre de 2023

Els grups parlamentaris d’ERC, PSC-Units, JxCat, CUP i ECP han entrat avui al registre del Parlament de Catalunya la proposició de Llei de les Sindicatures Locals de Catalunya, una iniciativa legislativa que impulsa el Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FSD) per estendre la figura dels defensors i defensores locals i homologar-ne el funcionament entre els diferents municipis.

Les sindicatures o defensories locals garanteixen el control de l’administració local i els drets de la ciutadania des de la proximitat. Estan descrites a l’Estatut i, a hores d’ara, ja estan implantades a 46 ajuntaments de Catalunya, donant servei a 4,6 milions d’habitants. No generen duplicitats  amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya, amb la que estan en coordinació, i tenen un cost molt baix per als municipis. En aquest sentit, resolen un 80 per cent de les queixes de la ciutadania, evitant les despeses de defensa d’eventuals processos contenciosos-administratius que acaben sent més cars per a l’administració que la pròpia sindicatura.

Malgrat això, no disposen d’un marc jurídic desenvolupat ni d’una implantació generalitzada. Aquestes són, precisament, les mancances que vol resoldre el projecte de llei presentat avui, que es basa en el principi d’universalitat dels serveis públics i els drets a la igualtat i la bona administració. “Des del FòrumSD considerem imprescindible la promulgació d’una llei que reconegui, com a essencials per a la ciutadania, els serveis de la sindicatura municipal, solucionant així el dèficit actual i eliminant diferències entre els ciutadans, sempre sobre la base de l’equitat i la justícia social”, sintetitza Ramon Llorente, jurista, expresident del FòrumSD i exdefensor de la ciutadania de Girona,

Sindicatures a tots els municipis de més de 20.000 habitants

La proposició de llei conté 38 articles i s’estructura en tres parts: la regulació de la institució de les sindicatures locals, el procediment d’atenció a la ciutadania i l’organització territorial d’aquestes institucions.

Entre d’altres, proposa que la sindicatura local sigui obligatòria per a tots aquells municipis de més de 20.000 habitants per bé que amb diferències quant a mitjans personals en funció de les dimensions de cada cas. Per això, es diferencia entre sindicatures de ciutat o de gran ciutat, aquestes darreres corresponents als nuclis de més de 100.000 habitants. La llei contempla que, per als municipis de menys de 20.000 habitants, es puguin crear sindicatures comarcals, sindicatures associades a algun municipi proper o sindicatures mancomunades entre diferents municipis.

Igualment, la llei també regularà els mitjans personals i materials de què han de disposar les sindicatures, el rang de les persones que ocupin el càrrec de síndic o síndica en l’organigrama municipal i aspectes com la relació amb el respectiu ajuntament, el procediment i terminis per a la tramitació de les queixes o la presentació de memòries anuals, entre molts d’altres.

La iniciativa legislativa del FòrumSD s’ha elaborat amb el consens de totes les defensories locals. El text compta amb aportacions realitzades per la Sindicatura de Greuges de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya i el propi Govern. Aquest projecte de legislació és el resultat de molts anys de feina, des del primer text redactat per Marino Villa, doctor en Dret i director adjunt de la Sindicatura de Greuges de Barcelona (2005-2008), passant per la Declaració de Girona, que va culminar el primer Congrés Internacional de Síndics Locals; i per l’impuls que va experimentar durant l’etapa d’Eva Abellan, Síndica de Greuges de Sabadell, com a presidenta del FòrumSD.

En el rerefons del projecte hi ha la constatació que les sindicatures o defensories locals de greuges són institucions cabdals en el reforç de la democràcia, el bon govern i la bona administració i l’estat de dret. Són, a més, un potent indicador de maduresa democràtica com es reconeix, en l’àmbit europeu, a la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i als Principis de Venècia sobre la institució de l’ombudsperson.

“El projecte és fruit d’un treball que avui culminem amb aquesta presentació al Parlament, en la confiança que hàgim estat capaços de no deixar dubte sobre la necessitat del que proposem i, sobretot, que la Cambra ho accepti i ho aprovi, amb rang de llei, en un termini breu”, conclou Dolors Vallejo, presidenta del FòrumSD i Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat. .

Àrea privada