Publicacions

PUBLICACIONS DIVERSES

Memòria d'activitats del FòrumSD 2021

L’any 2021 la societat ha intentat recuperar la normalitat, però es evident que no ho ha aconseguit

Tot i així, tothom ha buscat solucions per tal que el dia a dia i el que havíem decidit fer es fes d’una manera o una altra. Com a Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya podem dir que hem realitzat la majoria de les activitats previstes, si bé la virtualitat encara ha estat molt present en el nostre funcionament. La feina no ha parat malgrat que, percentualment, hem pogut recuperar molt poc la presencialitat.

Amb tot i això, al tancar l’any es pot concloure que el moll de l’os de l’activitat s’ha fet gairebé en la seva totalitat, que les sindicatures han pogut seguir treballant i que, col·lectivament, hem seguit fent coses junts i projectes en equip per reforçar l’impacte de la nostra feina.

Aquesta Memòria recull, de manera sintètica, quina ha estat l’activitat del FòrumSD durant l’any 2021. Un resum de les actuacions dutes a terme per continuar potenciant el treball en xarxa entre les diferents sindicatures, realitzant activitats de formació i incardinant l’entitat amb la societat. 

S’hi inclouen, igualment, les principals magnituds en matèria de comunicació i l’activitat de la Junta Directiva, amb enllaços que permeten ampliar i completar la informació subministrada

Altres publicacions del FòrumSD...

19 de gener de 2022

Memòria d’activitats del FòrumSD 2021

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2021 L’any 2021 la societat ha intentat recuperar la normalitat, però es evident que no ho ha aconseguit. Tot i […]
11 de novembre de 2021

Monografia ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició)

MONOGRAFIES FÒRUMSD ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició, ampliada i revisada) Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret de la Universitat de […]
13 d'octubre de 2021

Informe ‘Digitalització i Drets de la ciutadania’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe ‘Digitalització i Drets de la ciutadania’ La forma de relació de la ciutadania amb l’administració serà digital. Aquest procés, que ja hauria d’estar […]
14 d'abril de 2021

‘Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans’

PUBLICACIONS DIVERSES ”Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans’ La institució del Síndic Municipal de Greuges sorgeix als municipis de […]
25 de març de 2021

Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’

PUBLICACIONS DIVERSES Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’ Aquesta monografia inclou la transcripció de les ponències incloses a XIII Jornades de Formació del […]
2 de febrer de 2021

Memòria d’activitats del FòrumSD 2020

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2020 El 2020 ha estat, sens dubte, l’any en el qual més circumstàncies han confluït perquè totes les activitats planificades […]
21 de gener de 2021

Recull d’Informes 2019 del FòrumSD

PUBLICACIONS DIVERSES Recull d’Informes 2019 del FòrumSD L’any 2008, per primera vegada, el FòrumSD decideix elaborar cada any un recull dels informes dels Síndics, Síndiques, Defensors […]
15 de desembre de 2020

Informe ‘Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe sobre ‘Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia’ L’any 2020, arran de la pandèmia de la covid-19, moltes de les estructures […]
24 de març de 2020

Informe sobre la situació de la institució de la Sindicatura Municipal de Greuges

PUBLICACIONS DIVERSES Informe sobre la situació de la Sindicatura Municipal de Greuges. Un horitzó visible per a la seva promoció Aquest document és un informe professional, […]
Àrea privada