Publicacions

PUBLICACIONS DIVERSES

Memòria d'activitats del FòrumSD 2023

El 2023 ha estat l’any en què hem iniciat totes les propostes sorgides del Pla Estratègic del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya elaborat el 2022.

Hi ha hagut força relleu al capdavant de les sindicatures i això ha comportat un treball de seguiment i formació de noves persones titulars i també de seguiment dels relleus i de suport als ajuntaments per poder-los fer correctament.

El projecte de Llei de Sindicatures Locals de Catalunya també ha suposat molta dedicació i seguiment, perquè els processos electorals han endarrerit tots els tràmits.

Tot i així, l’activitat ha sigut continuada, s’han dut a terme gairebé totes les activitats programades i també s’hi han afegit algunes de no programades.

9 d'abril de 2024

Memòria d’activitats del FòrumSD 2023

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2023 El 2023 ha estat l’any en què hem iniciat totes les propostes sorgides del Pla Estratègic del Fòrum de […]
17 d'abril de 2023

Memòria d’activitats del FòrumSD 2022

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2022 L’any 2022 ha estat marcat per la represa de certa normalitat després d’uns anys complicats a causa de la […]
21 de setembre de 2022

Informe ‘La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe ‘La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?’ Aquest informe es focalitza en una comparativa entre els municipis catalans que […]
19 de gener de 2022

Memòria d’activitats del FòrumSD 2021

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2021 L’any 2021 la societat ha intentat recuperar la normalitat, però es evident que no ho ha aconseguit. Tot i […]
11 de novembre de 2021

Monografia ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició)

VERSIÓN EN CASTELLANO MONOGRAFIES FÒRUMSD ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició, ampliada i revisada) Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret de […]
13 d'octubre de 2021

Informe ‘Digitalització i Drets de la ciutadania’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe ‘Digitalització i Drets de la ciutadania’ La forma de relació de la ciutadania amb l’administració serà digital. Aquest procés, que ja hauria d’estar […]
14 d'abril de 2021

‘Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans’

PUBLICACIONS DIVERSES ”Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans’ La institució del Síndic Municipal de Greuges sorgeix als municipis de […]
25 de març de 2021

Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’

PUBLICACIONS DIVERSES Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’ Aquesta monografia inclou la transcripció de les ponències incloses a XIII Jornades de Formació del […]
2 de febrer de 2021

Memòria d’activitats del FòrumSD 2020

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2020 El 2020 ha estat, sens dubte, l’any en el qual més circumstàncies han confluït perquè totes les activitats planificades […]
Àrea privada