Publicacions

PUBLICACIONS DIVERSES

Informe 'La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?'

Aquest informe es focalitza en una comparativa entre els municipis catalans que disposen d’un conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya i els municipis que disposen d’una sindicatura o defensoria de proximitat pertinent al Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD).

A priori, semblaria que la proximitat ha de ser un element important per canalitzar les queixes, suggeriments, consultes o malestar de la ciutadania. Però això cal corroborar-ho amb xifres. És per això que hem volgut fer una comparativa de l’atenció a la ciutadania des de dos nivells diferents, un de pròxim un altre de no tan pròxim. El pròxim és la sindicatura de greuges local o municipal; i el no tan pròxim el del Síndic de Greuges de Catalunya.

A Catalunya hi ha municipis atesos directament per un síndic o síndica municipal i altres que han optat per fer un conveni amb la sindicatura de greuges de Catalunya per atendre el nivell municipal. Aquesta situació ens permet fer un estudi comparatiu entre aquestes dues opcions.

L’informe treballa sobre dues variables, queixes i consultes, però no ha estat possible perquè en els informes de la Sindicatura de Greuges de Catalunya als ajuntaments no hi consten les consultes realitzades. Així doncs, es centra en les queixes i, per tenir en compte el volum de població de cada localitat, s’ha calculat i es focalitza en l’indicador de queixes per cada deu mil habitants.

L’anàlisi de les dades confirma que les sindicatures locals tenen una mitjana de queixes força més alta que els municipis amb conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya. A la vista de les dades, hem pogut comprovar que l’existència d’una sindicatura de proximitat afavoreix la participació de la ciutadania en els assumptes públics i més en concret, en aquest cas, en els assumptes públics del món local.

A la vegada hem pogut comprovar que les xifres de la Sindicatura de Greuges de Catalunya a escala de país són també molt altes, la qual cosa ens porta a pensar que l’element clau no és la figura, sinó la proximitat. La ciutadania, confia més en un estament de proximitat per canalitzar les seves preocupacions, queixes o malestar.

Autora: Ivet Baulenas
Idea original: Muntsa Costa
Direcció del projecte i revisions: Francesc Mateu

Altres publicacions del FòrumSD...

21 de setembre de 2022

Informe ‘La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe ‘La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?’ Aquest informe es focalitza en una comparativa entre els municipis catalans que […]
19 de gener de 2022

Memòria d’activitats del FòrumSD 2021

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2021 L’any 2021 la societat ha intentat recuperar la normalitat, però es evident que no ho ha aconseguit. Tot i […]
11 de novembre de 2021

Monografia ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició)

MONOGRAFIES FÒRUMSD ‘El dret a ser empadronat i la bona administració’ (segona edició, ampliada i revisada) Juli Ponce Solé, catedràtic de Dret de la Universitat de […]
13 d'octubre de 2021

Informe ‘Digitalització i Drets de la ciutadania’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe ‘Digitalització i Drets de la ciutadania’ La forma de relació de la ciutadania amb l’administració serà digital. Aquest procés, que ja hauria d’estar […]
14 d'abril de 2021

‘Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans’

PUBLICACIONS DIVERSES ”Síndic Municipal de Greuges. Una proposta catalana en la defensa dels drets humans’ La institució del Síndic Municipal de Greuges sorgeix als municipis de […]
25 de març de 2021

Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’

PUBLICACIONS DIVERSES Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’ Aquesta monografia inclou la transcripció de les ponències incloses a XIII Jornades de Formació del […]
2 de febrer de 2021

Memòria d’activitats del FòrumSD 2020

PUBLICACIONS DIVERSES Memòria d’activitats del FòrumSD 2020 El 2020 ha estat, sens dubte, l’any en el qual més circumstàncies han confluït perquè totes les activitats planificades […]
21 de gener de 2021

Recull d’Informes 2019 del FòrumSD

PUBLICACIONS DIVERSES Recull d’Informes 2019 del FòrumSD L’any 2008, per primera vegada, el FòrumSD decideix elaborar cada any un recull dels informes dels Síndics, Síndiques, Defensors […]
15 de desembre de 2020

Informe ‘Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia’

PUBLICACIONS DIVERSES Informe sobre ‘Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia’ L’any 2020, arran de la pandèmia de la covid-19, moltes de les estructures […]
Àrea privada