Àrea Privada

Consultes, informació i recomanacions

Des d'aquest espai, podeu formular consultes a d'altres sindicatures/defensories, sol·licitar o donar informació de les vostres activitats i publicar recomanacions d'interès per als altres membres del FòrumSD.

Servei d'Orientació Jurídica

Formulari per sol·licitar el Servei d'Orientació Jurídica (SOJ) del FòrumSD, ofert per l'Observatori DESC.

Resolucions

Consulteu aquí resolucions destacades de les sindicatures i defensories membres del Fòrum. Podeu enviar les resolucions que vulgueu incloure-hi a muntsac@forumsd.cat.

Memòries

Aquí trobareu els informes anuals que les diferents sindicatures de proximitat presenten als respectius ajuntament per tal de donar comptes de la seva activitat

Formació

Consulteu aquí les activitats de formació del FòrumSD, descarregueu-vos-en la informacio i apunteu-vos-hi per participar-hi.

Documentació

Aquí trobareu documentació relativa a les activitats del FòrumSD com el Pla de Treball i actes de la Junta Directiva i de les Assemblees, entre d'altres

Galeria

Aquí trobareu fotografies de les activitats del FòrumSD i de les sindicatures/defensories que en formen part.

Àrea privada