febrer

15 de febrer de 2022

Guia per afrontar la nova regulació de l’impost de plusvàlua municipal

La plusvàlua municipal és un dels motius recurrents de consulta a les sindicatures i defensories locals. Es tracta d’un tribut sobre l’increment de valor dels terrenys […]
Àrea privada