novembre

17 de novembre de 2023

El FòrumSD es reuneix amb l’Ararteko del País Basc

El director del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya (FòrumSD), Francesc Mateu; i la Sindikoa de Vitòria Gasteiz, Leire Zugazua, es van reunir […]
Àrea privada