novembre

11 de novembre de 2021

Els síndics i síndiques locals recorden als ajuntaments que el padró no es pot utilitzar per a objectius diferents als previstos per la llei

Els síndics i les síndiques locals de Catalunya recorden als ajuntament que el procés d’empadronament de la ciutadania no es pot utilitzar per a finalitats diferents a […]
Àrea privada