Reunió entre la junta del FòrumSD i la nova Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas

El FòrumSD reclama que el II Pla Nacional de Drets Humans tingui en compte el dret a la ciutat i el paper de les sindicatures i defensories locals
27 de maig de 2022
La proposició de Llei de Sindicatures Locals de Catalunya inicia la seva tramitació al Parlament
1 de desembre de 2022

La Junta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) s’ha reunit amb la nova Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, amb l’objectiu d’establir les bases de treball i col·laboració entre totes les persones i estaments implicats, a diferent nivell, en la defensa dels drets de la ciutadania. La reunió es va fer el dia 3 d’octubre a Barcelona i, a més de la Síndica, hi van participar Jaume Saura, adjunt general a la sindicatura catalana; i Andreu Segarra, cap de Relacions Institucionals i Protocol. Per part del FòrumSD hi van prendre part Dolors Vallejo, Síndica de Sant Boi de Llobregat i presidenta del Fòrum; Marta Alsina, Defensora de la Ciutadania de Girona i vicepresidenta del Fòrum, els vocals Salvador Torres, Defensor del Ciutadà de Vidreres, i Josefina Camós, Síndica de Greuges de Palamós, i Francesc Mateu, director del FòrumSD.

La principal conclusió de la trobada és la total sintonia entre el FòrumSD i la Síndica de Catalunya, de forma que totes dues parts s’emplacen a fer nous actes i trobades que permetin omplir de contingut i de feina aquesta nova etapa. En aquest sentit, a més, Giménez-Salinas va voler destacar el paper de les defensories locals com a part fonamental de la xarxa de defensa dels drets de la ciutadania motiu pel qual és imprescindible la col·laboració mútua i el treball compartit per millorar l’atenció a les persones i garantir els seus drets.

Un dels temes que centren actualment l’activitat del FòrumSD i que també es va tractar en la reunió és la proposta de nova llei de sindicatures i defensories locals que l’entitat ha elaborat amb l’objectiu que es debati al Parlament de Catalunya. Des del respecte absolut a la iniciativa, la Sindicatura de Greuges de Catalunya comentarà alguns punts d’aquest projecte legislatiu per tal que el FòrumSD els valori, si ho considera oportú.

Així mateix, el FòrumSD i la Síndica de Catalunya col·laboraran en l’organització d’accions de formació per a síndics/ques locals i en l’aprofundiment en l’àmbit de la justícia restaurativa, entre d’altre punts.

Àrea privada