El FòrumSD

Assemblea FòrumSD

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defesors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) és una associació sense ànim de lucre integrada pels síndics, síndiques, defensors i defensores dels Ajuntaments de Catalunya.

Actualment (amb dades de maig de 2018) agrupa a un total de 47 sindicatures (41 a Catalunya i 6 de la resta de l’Estat) que presten aquest servei a més de la meitat de la població del Principat.

Els objectius del FòrumSD són promoure el creixement i el desenvolupament de la institució, facilitar la seva extensió i implantació als municipis, el desenvolupament de models de treball i d’actuació conjunts, així com disposar d’una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les diverses sindicatures de proximitat.

Els síndics/ques i defensors/es de proximitat vetllen perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. L’objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l’àmbit local, per la qual cosa poden supervisar l’Administració municipal. La seva actuació permet examinar i resoldre les queixes formulades pels ciutadans i ciutadanes d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. Els síndics/ques i defensors/es també desenvolupen tasques de mediació sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

Àrea privada