Declaració de Girona

PUBLICACIONS DIVERSES

Declaració de Girona

La Declaració de Girona és el llegat del I Congrés Internacional de Defensors Locals (LOIC16), que el FòrumSD va organitzar a Girona el novembre de 2016. La Declaració, acordada per tots els participants en la trobada, reivindica el paper dels síndics i síndiques de proximitat en la protecció dels Drets Humans a les ciutats en un moment en què la crisi econòmica i els canvis socials i polítics n’han provocat una important retallada. Així mateix, i en clau catalana, reclama que la Llei de Governs Locals de Catalunya inclogui l’obligatorietat de crear la figura d’un síndic o defensor local per als municipis de més de 20.000 habitants i posa en valor les defensories locals i el treball conjunt entre aquestes institucions, agrupant-les en una xarxa internacional..

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada