Estatuts

Els estatuts del FòrumSD

Dades generals

Els estatuts del FòrumSD van rebre el vistiplau del registre d’associacions del Departament de Justícia de la Generitat de Catalunya. Secció 1a – Núm. 32371, Resolució de data 22 de maig de 2006.  

Podeu consultar i descarregar-vos directament els estatuts de l’associació en format PDF des d’aquí.

L’associació es constitueix a la ciutat de Figueres el 10 de novembre de 2005.

El domicili social és a la Plaça de la Vila, 1; 08921 Santa Coloma de Gramenet.
NIF: G 64072903
Telèfon: 900 124 124 Extensió 354
Adreça electrònica: forumsd@forumsd.cat

Àrea privada