Com formar part del FòrumSD

Associar-se al FòrumSD

El Capítol II dels estatuts assenyala que només poden ser socis o sòcies del FòrumSD les persones que hagin estat nomenades com a síndics, síndiques, defensors o defensores locals pels respectius ajuntaments.

Per formalitzar l’alta com a soci o sòcia del FòrumSD, en qualitat de soci institucional, només cal que el síndic, síndica, defensor o defensora local faci arribar una carta o un correu electrònic, adreçat a la junta directiva, on posi de manifest aquest interès i la seva conformitat amb els fins o objectius de l’associació.

Si és el vostre cas, podeu fer arribar el correu a forumsd@forumsd.cat.

Àrea privada