Les sindicatures agrupades al FòrumSD van superar les 30.000 actuacions l’any 2019

El FòrumSD recorda als ajuntaments que tenen el deure d’empadronar totes les persones que resideixen al seu municipi
10 de desembre de 2020
Editades les ponències de les XIII Jornades de Formació del FòrumSD sobre ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’
25 de març de 2021

Les sindicatures i defensories locals membres del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) van superar, en conjunt, les 30.000 actuacions durant l’any 2019, segons es desprèn del Recull d’Informes d’aquell any, que s’acaba de publicar. El Recull agrupa l’activitat de les 47 defensories integrades al Fòrum, de les quals 42 pertanyen a municipis catalans i 5 són de la resta de l’Estat espanyol. El conjunt de les sindicatures del FòrumSD dóna servei a més de 5,5 milions de ciutadans/es. En el cas de les defensories catalanes, aquestes abarquen 4,6 milions de ciutadans/es.

La majoria de les actuacions de 2019, un 75 per cent, es corresponen amb consultes, peticions d’informació o assessorament a la ciutadania. Els síndics i síndiques de proximitat també van obrir, en conjunt, 5.498 expedients de queixa, van derivar 1.659 temes a d’altres instàncies (donat que no són de la seva competència) i van obrir 431 actuacions d’ofici, és a dir, expedients que no obeeixen a cap queixa ciutadana sinó a problemes detectats per les pròpies sindicatures. La majoria de les actuacions corresponen a temes relacionats amb la sostenibilitat. Aquestes representen el 39,4 per cent, seguides de les referides a temes de convivència (37,1 per cent) i transparència i bon govern (23,5 per cent).

Dels 5.498 expedients de queixa, gairebé un 40 per cent van donar lloc a recomanacions, però la majoria (gairebé un 44 per cent) es van resoldre mitjançant processos de mediació. Un 18 per cent estan ‘en tràmit’, és a dir, pendents de la resposta per part de l’ajuntament al qual es refereixen.

El Recull d’Informes 2019 s’elabora amb les dades aportades per les diferents sindicatures i defensories i incloses en les memòries que, anualment, presenten al respectiu Ple municipal. El document inclou també una cronologia d’activitats del FòrumSD, entre les quals destaquen la signatura d’un conveni amb la Taula del Tercer Sector, la creació de l’Aliança Global d’Ombudsperson Locals (AGOL) o els acords amb l’Associació Catalana de Municipis o la Fundació Proactiva Open Arms, entre d’altres.

Més informació:
Llegeix/descarrega el Recull d’Informes 2019 del FòrumSD

 

Àrea privada