Recull d’Informes 2019 del FòrumSD

PUBLICACIONS DIVERSES

Recull d'Informes 2019 del FòrumSD

L’any 2008, per primera vegada, el FòrumSD decideix elaborar cada any un recull dels informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya per tal de fer visible la tasca que es fa des dels diferents municipis que disposen d’aquesta figura.  Dades que ens ajuden a tenir d’una visió global que ens serveix com a baròmetre de la societat en la que vivim, perquè les actuacions i consultes ateses reflecteixen la realitat dels nostres pobles i ciutats.

El nostre encàrrec és defensar els drets i llibertats públiques i garantir el dret a una bona administració per promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de fer que els pobles i les ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment de tots els drets inherents a la dignitat humana.

Aquest recull esdevé un document important per posar en valor l’abast de les nostres institucions, i vol ser un fidel reflex de la molta activitat que el conjunt de Síndics i Síndiques de Catalunya portem a terme amb la finalitat de servir a la ciutadania.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada