La Pau és el camí

La Síndica de Sant Boi de Llobregat, Dolors Vallejo, escollida presidenta del FòrumSD
3 de març de 2022
El FòrumSD participa en el V Congrés del Prapdi i el I Congrés de l’Agol
23 de maig de 2022

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD), com entitat que aplega a les sindicatures i defensories locals, expressem el nostre rebuig a totes les guerres, amb el ple convenciment que el bel·licisme no és mai la solució als conflictes, perquè els seus efectes comporten posar en perill la vida de persones, patiment d’ingent nombre de víctimes, èxodes, vulneracions de drets fonamentals, destrucció…

Les sindicatures i defensories locals defensem que el diàleg és l’eina que ha de regir la nostra forma de resoldre els conflictes. És per això que instem a tota comunitat internacional a treballar ràpidament i activament per a l’establiment real de diàlegs que garanteixin una resolució pacifica dels conflictes, el ple compliment del dret internacional i esmerçant esforços enfocats en la construcció de la Pau en les nostres vides i en les de tots els pobles i ciutats del món.

I especialment volem citar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat quan diu: “Recordant que els drets humans són universals, indivisibles i interdependents, que tots els poders públics són responsables de la seva garantia, però que el seu reconeixement i els mecanismes que en permeten l’execució encara són insuficients“.

Des del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals volem trametre la nostra solidaritat, suport i afecte a totes les persones que estan patint en aquests moments els efectes i les conseqüències dels conflictes bèl·lics.

I volem tenir presents a totes les persones que arriben als nostres pobles i ciutats, cercant refugi i acollida. En clau de drets de proximitat, fem una crida a totes les administracions a treballar conjuntament i sense protagonismes per donar resposta i acollida  a totes aquestes persones.

No hi ha camí cap a la Pau. La Pau és el camí.

Àrea privada