El FòrumSD participa en el V Congrés del Prapdi i el I Congrés de l’Agol

La Pau és el camí
11 de març de 2022
El FòrumSD reclama que el II Pla Nacional de Drets Humans tingui en compte el dret a la ciutat i el paper de les sindicatures i defensories locals
27 de maig de 2022

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) ha participat al V Congrés del Programa Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica (PRAPDI) i al I Congrés de l’Aliança Global de l’Ombudsperson Local (AGOL), que s’han celebrat a Madrid del 18 al 20 de maig sota el lema Pràctiques sostenibles: d’allò local a allò global. De fet el FòrumSD ha coorganitzat aquests dos congressos que van acabar amb la primera assemblea general de l’AGOL.

Diverses sindicatures membres del FòrumSD han participat en les diferents taules rodones i debats inclosos al programa dels congressos. David Bondia, Síndic de Barcelona, va ser un dels ponents de la taula sobre ‘Dret a la Ciutat i habitatge’, la primera jornada. Eva Abellan, Síndica de Sabadell; i Anna Molinanen, Defensora de Palma, van participar al debat sobre ‘Gènere i diversitat’, mentre que Leire Zugazua, Sindikoa de Vitoria-Gasteix va prendre part al debat sobre ‘Transparència i participació’, juntament amb Pepa González, Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet. Dora Padial, Síndica de Lleida, va ser una de les protagonistes del debat sobre ‘Persones en situació de vulnerabilitat’ i, finalment, Francesc Mateu, director del FòrumSD va ser un dels integrants del debat sobre ‘Institucionalitat de les defensories locals’.

A més, entre els assistents s’hi van comptar representants de moltes de les sindicatures i defensories membres del Fòrum, que van escoltar i compartir experiències d’ombudsperson de l’Amèrica Llatina, l’Amèrica Central i Europa. Una de les principals conclusions de la trobada és que les sindicatures treballen en realitats molt diverses, però tenen en comú la defensa dels drets humans en el seu territori més proper. Entre d’altres aspectes, per exemple, es va debatre sobre el concepte de ciutadania, que alguns participants defensaven que calia canviar pel d’habitants, més inclusiu perquè no tothom gaudeix del Dret de Ciutadania i l’alternativa proposada, en canvi, recull totes les persones que habiten un territori, sense exclusions.

Una altra de les conclusions dels congressos és la necessitat de perfilar i definir millor què és una sindicatura o defensoria local per intentar homologar, en la mesura del possible, els diferents models existents.

La darrera jornada va incloure la primera Assemblea de l’AGOL, en la qual Eva Abellan, Síndica de Sabadell, va ratificar el carrer de vicepresidenta d’aquesta entitat, que aspira a aglutinar defensors i defensores locals de tot el món.

V Congrés Prapdi (Madrid, maig 2022)
« de 12 »
Àrea privada