El FòrumSD valora positivament l’aprovació del reglament de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania

El FòrumSD demana als ajuntaments que donin instruccions clares a les policies municipals per garantir els Drets de Ciutadania durant l’estat d’alarma
24 d'abril de 2020
21 de maig: Dia mundial de la diversitat cultural per al diàleg i el desenvolupament
19 de maig de 2020

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals (FòrumSD) valora positivament tant l’aprovació del reglament de la Llei de Renda Garantida de Ciutadania com l’ampliació dels supòsits per rebre aquesta prestació que el Govern de Catalunya va aprovar dimarts. L’entitat que agrupa els defensors i defensores de proximitat de més d’una quarantena de municipis catalans espera que amb aquesta aprovació s’obri un nou estadi en l’aplicació de la Renda Garantida que superi totes les mancances denunciades, en els darrers anys, tant pel FòrumSD com multitud d’entitats del Tercer Sector.

La Renda Garantida és una prestació essencial per a les persones que estan en situació de vulnerabilitat i esperem que amb el reglament, com també amb l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat, puguem deixar enrere les deficiències que han caracteritzat aquesta Llei des de la seva aprovació, el juliol de 2017”, creu Eva Abellan, presidenta del FòrumSD. “En qualsevol cas –continua—els defensors i defensores municipals continuaran vetllant per a un accés ràpid i efectiu a la Renda Garantida de tota la ciutadania que compleix les condicions per optar-hi, que és molta més que la que la rep actualment”.

El reglament aprovat per la Generalitat clarifica els requisits d’accés, règim econòmic, òrgans competents i ens col·laboradors, finançament, procediment de reconeixement de la prestació, així com de revisió o de recurs, entre d’altres, aspectes que fins ara han generat moltes consultes i queixes a les sindicatures locals. En aquest sentit, moltes defensories de proximitat han obert expedients d’ofici per tal de comprovar si el procediment d’atorgament de la Renda comportava eventuals vulneracions de drets.

A més, el nou reglament estableix algunes millores com la possibilitat que la Renda Garantida de Ciutadania sigui compatible amb rendes de treball derivades de situacions laborals intermitents o parcials, i relaxa els requisits per tal que hi tinguin accés col·lectius com les dones víctimes de violència de gènere. “És un pas endavant, però encara cal veure la seva aplicació pràctica sobretot en un moment en què el nombre de persones i famílies vulnerables es multiplicarà considerablement pels efectes econòmics derivats de la pandèmia de covid-19”, afegeix Abellán.

La Renda Garantida de Ciutadania i la seva aplicació ha estat una reivindicació constant del FòrumSD en els últims anys, juntament amb les entitats del Tercer Sector. Per tal de contribuir a la seva divulgació entre els defensors i defensores locals i impulsar així el seu desplegament, l’any 2018 la institució va elaborar una monografia sobre aquest tema. Fa mig any, a més, el FòrumSD i la Taula del Tercer Sector de Catalunya van organitzar unes jornades per reclamar una prestació d’habitatge compatible i complementària a la Renda Garantida per donar plenes garanties a les persones que es trobin en situació d’emergència habitacional.

Àrea privada