El FòrumSD demana als ajuntaments que donin instruccions clares a les policies municipals per garantir els Drets de Ciutadania durant l’estat d’alarma

Comunicat del FòrumSD davant les mesures de contenció del virus Covid-19
16 de març de 2020
El FòrumSD valora positivament l’aprovació del reglament de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania
30 d'abril de 2020

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals (FòrumSD) demana als ajuntaments que disposen d’un cos local de seguretat que transmetin als agents instruccions clares sobre les condicions del confinament i el desconfinament de la ciutadania en el procés de desescalada de l’alarma sanitària per covid-19. L’entitat fa aquesta petició després que algunes de les 47 sindicatures catalanes i espanyoles que agrupa hagin registrat els últims dies queixes en relació a multes per presumpte trencament del confinament i també en vistes al permís de sortida de menors que entrarà en vigor aquest diumenge.

La poca claredat dels supòsits que permeten als veïns i veïnes poder sortir al carrer ha fet incrementar, en les últimes setmanes, el nombre de queixes sobre multes per vulneració del confinament, en alguns casos amb arguments arbitraris. Per evitar aquesta situació, sobretot ara que els menors podran sortir acompanyats d’adults, el FòrumSD demana a les Administracions que deixin clars els criteris amb els quals es pot sortir del domicili tant a la pròpia ciutadania com, principalment, als agents locals de seguretat amb potestat per interposar multes, de forma que es minimitzi la subjectivitat de les sancions.

“Hi ha temes que no s’han explicat amb prou claredat, com les sortides dels majors de 14 anys; i aspectes la decisió dels quals es deixa en mans de la ciutadania, com l’ús de mascaretes o guants en les sortides familiars. Cal que tot plegat s’expliqui més concretament per evitar tant un possible excés de zel policial com conflictes entre la pròpia ciutadania”, explica Eva Abellan, presidenta del FòrumSD i Síndica Municipal de Greuges de Sabadell.

“En l’arrel de tot plegat –continua—hi ha la necessitat, reclamada aquesta mateixa setmana per diferents institucions internacionals, que les mesures per contenir la pandèmia de covid-19 siguin compatibles amb els Drets Humans i, en el nostre cas concretament, amb els Drets Humans a la Ciutat”.

En línia amb aquesta necessitat, des de l’inici de l’alerta sanitària, el FòrumSD ha posat en marxa un pla per donar suport a les diferents sindicatures locals a l’hora de tractar les queixes relacionades amb la situació actual. S’ha reforçat la interlocució amb els membres de l’entitat tant per atendre les seves necessitats com per intercanviar experiències, s’ha posat a la seva disposició elements de reforç tècnic, comunicatiu i jurídic i s’ha iniciat la campanya #TensDrets per recordar a la ciutadania la vigència dels Drets Humans malgrat l’excepcionalitat del moment.

Àrea privada