Conveni entre el FòrumSD i la Síndica de Greuges de Catalunya

El FòrumSD es reuneix amb l’Ararteko del País Basc
17 de novembre de 2023
Es constitueix el Consell Consultiu del FòrumSD
7 de març de 2024

La Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, i la presidenta del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) i Síndica de Sant Boi de Llobregat, Dolors Vallejo, han signat un conveni de col·laboració amb la voluntat d’avançar conjuntament en la defensa decidida dels drets de les persones. A partir d’aquest objectiu comú, i perquè les seves accions tinguin més impacte, les dues institucions estableixen unes bases de col·laboració, cooperació i comunicació mútues, que puguin derivar en intercanvis d’informació i d’experiències.

El conveni també recull la necessitat de compartir preocupacions i accions de formació, alinear posicionaments, aprendre i generar sinèrgies que permetin millorar l’atenció que tant la sindicatura catalana com les sindicatures i defensories municipals ofereixen a la ciutadania.

El Fòrum SD és una associació sense ànim de lucre que aplega 46 defensories locals, la pràctica totalitat de les que hi ha a Catalunya. L’objectiu de la institució és  consolidar una xarxa de coordinació, informació, suport, intercanvi i assessorament entre les diverses sindicatures de proximitat.

 

 

Àrea privada