Es constitueix el Consell Consultiu del FòrumSD

Conveni entre el FòrumSD i la Síndica de Greuges de Catalunya
14 de desembre de 2023
Carles Aluju, Síndic de Rubí, nou president del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya
13 de març de 2024

Amb l’ànim de recollir tot el coneixement, energia i capacitat de treballar de totes les persones que han estat sindiques i defensors/es locals, s’ha constituït el Consell Consultiu del FòrumSD. Aquest organisme neix per convertir-se en un actiu del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya a l’hora de reforçar la tasca de difusió, formació, mentoria i coneixement de la tasca de defensa dels drets de la ciutadania que desenvolupen les prop de 50 sindicatures i defensories locals agrupades a l’entitat. El Consell tindrà una organització i unes dinàmiques pròpies, sempre, però, en coordinació amb l’activitat del FòrumSD. A l’acte de constitució hi han participat la presidenta del Fòrum i Síndica de Sant Boi de Llobregat, Dolors Vallejo; Carles Aluju, únic candidat a la presidència del Fòrum en l’Assemblea prevista per a la setmana que ve i Síndic de Rubí i els exsindics/ques Lluís Martínez (Mollet), Beta Marquès (Terrassa), Milagros Calleja (Rubí), Maria Gloria Valeri (Vilafranca), Jaume Rafecas (Vilafranca) i Ramon Costa (Ripollet).

La creació del Consell està contemplada als estatuts del FòrumSD, que estableixen una que les persones que han estat al capdavant de les sindicatures i defensories adquireixen la condició de socis emèrits quan deixen el càrrec i permet la seva participació en comissions o grups de treball a petició de la junta directiva. La formalització del Consell suposa un pas endavant en aquest sentit, a l’agrupar aquests socis en un organisme amb personalitat i estructura pròpia. El Consell tindrà un president i proposarà un dels seus membres per assistir a les reunions ordinàries de la junta amb veu però sense vot. A més, podrà ser escoltat abans de l’aprovació de qüestions importants.

Entre les seves funcions concretes hi haurà la de prendre iniciatives de promoció del FòrumSD, respondre els requeriments de la Junta per a posicionaments i estudis, la creació i participació en comissions de treball i accions de formació o difusió de la figura dels defensors/es locals en diversos àmbits. Els seus membres, a més, actuaran també com a mentors/es de nous síndics/ques, a proposta de l’equip tècnic de l’entitat.

Àrea privada