El FòrumSD i l’Associació Catalana de Municipis signen un conveni de col·laboració

20 de juny: Dia Universal dels Refugiats
19 de juny de 2018
12 d’agost: Dia Mundial de la Joventut
2 d'agost de 2018

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) han signat un conveni de col·laboració en virtut del qual aquesta entitat municipalista s’afegeix al grup d’institucions que donen suport al FòrumSD. L’acord el van ratificar el 27 de juliol de 2018 el president de l’ACM i alcalde de Sallent, David Saldoni, i el president dels síndics de proximitat de Catalunya i Síndic Personer de Moller, Lluís M. Camps.

L’Associació Catalana de Municipis i Comarques es va crear fa 37 anys i té com a principal objectiu la defensa dels interessos del món local català. Actualment compta amb 931 ajuntaments associats, tots els consells comarcals del país i les quatre diputacions, entre d’altres entitats. Tots els ens locals hi poden trobar-hi els recursos necessaris per oferir els millors serveis als seus veïns i veïnes. L’ACM ha fet el pas de ser una entitat representativa i de lobby a ser una entitat útil i facilitadora de serveis per als ajuntaments.

Àrea privada