23 de juny, Dia de les Nacions Unides per a l’Administració Pública: El dret a la bona administració

20 de juny de 2020: Dia mundial de les persones refugiades
17 de juny de 2020
11 de juliol de 2020, Dia Mundial de la Població: Per una vida digna
11 de juliol de 2020

Fa uns mesos el Fòrum SD presentava el monogràfic El dret a ser empadronat i la bona administració. Unia dos conceptes que en aquest cas específic tenen molta rellevància, però que de la mateixa manera podrien entrelligar-se en altres àmbits del treball dels síndics i síndiques locals.

Un dels elements substantius de la feina dels defensors municipals és el de supervisar el funcionament de l’administració per determinar si aquesta actua respectant els principis de legalitat i equitat en la relació al ciutadà. Pot semblar una qüestió menor però no ho és, ja que en la tasca de supervisió omplim de contingut el concepte proximitat. Sense haver-nos de desplaçar massa en el temps, la crisi de la Covid-19 ha posat en relleu la importància i l’efectivitat de l’administració a l’hora d’atendre les necessitats més urgents d’aquells ciutadans que han vist, d’un dia per l’altre, com es quedaven sense ingressos i no podien cobrir les necessitats més immediates: mobilitzant recursos econòmics amb caràcter urgent o modificant normatives fiscals per alleugerir la pressió que suposa per a qualsevol activitat econòmica una aturada sobtada.

A través de la feina dels síndics i síndiques cal fer que una administració que massa sovint es presenta com un ens burocràtic i allunyat de la realitat sigui el principal mecanisme de garantia per a aquells que veuen perillar els seus drets fonamentals 

En un i en altre cas, l’administració hi és present, actua, reequilibra, defensa, dona empara, és una garantia de drets. I els síndics i les síndiques supervisen. D’aquí que sigui bo recordar que el 23 de juny és el Dia per a l’Administració Pública, que les Nacions Unides han instituït per recordar la funció que exerceix en la promoció d’un servei (públic) eficaç, receptiu, inclusiu i responsable. La definició va més enllà de les paraules, respon a fets que en la nostra tasca diària són fàcils de determinar.

Possiblement, el concepte dret a la bona administració ajudi a entendre de què parlem. Si la funció dels síndics i síndiques municipals és la defensa dels drets de proximitat cal prestar atenció a com actua l’administració. Fiscalitzant sí, però sobretot fent que, a través de les nostres recomanacions i del nostre treball, una administració que massa sovint es presenta com un ens complex, burocràtic, allunyat de la realitat, inescrutable i que genera desconfiança sigui el principal mecanisme de garantia per aquells que veuen perillar els seus drets fonamentals.

Empadronament, covid-19, dret a l’habitatge, suport a la gent gran, dret a l’educació, defensa dels drets de les dones, atenció als més joves, dret a la salut … En cadascuna d’aquestes situacions l’administració pública hi és present. El dia promogut per Nacions Unides hi fa justícia.

Joan Barrera
Síndic de Cornellà

Àrea privada