El dret a ser empadronat i la bona administració

MONOGRAFIES FÒRUMSD

El dret a ser empadronat i la bona administració

Aquesta nova publicació de la sèrie Monografies del FòrumSD se centra en un tema molt problemàtic amb el que, en un moment o altre, s’han d’enfrontar els síndics i síndiques locals: l’empadronament.


Una de les raons d’aquesta situació rau en l’existència d’una notable disparitat de criteris segons el municipi de què es tracti a l’hora d’atendre les demandes d’empadronament, especialment en aquells casos en què no està clar el domicili de residència. La manca d’aquesta interpretació i la no aplicació comuna de la normativa contribueixen a complicar-ne la gestió i poden generar situacions de vulneració i de limitació de drets de la ciutadania que demana estar empadronada.

Aquesta monografia aporta una visió completa del dret a l’empadronament, amb una descripció del marc jurídic existent i de la normativa vigent en uns quants municipis. També inclou un conjunt de recomanacions jurídiques com a bones pràctiques a tenir en compte. Completa la publicació un model de recomanació de les sindicatures i defensories locals per a una actuació d’ofici.

Es tracta d’un treball dirigit pel professor Juli Ponce Solé, doctor en Dret Administratiu a la Universitat de Barcelona, amb la col·laboració d’Amaya Orio Sallent, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona, que vol millorar el coneixement del col·lectiu de síndics i síndiques locals respecte a aquesta matèria i proporcionar-loa eines per millorar el tractament que donem als casos complexos d’empadronament que arriben a les defensories de proximitat.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada