Les sindicatures de proximitat realitzaran un seguiment intensiu de l’aplicació de l’Ingrés Mínim Vital (IMV)

La Síndica Municipal de Greuges de Sabadell va fer 2.120 atencions durant el 2019
3 de juny de 2020
20 de juny de 2020: Dia mundial de les persones refugiades
17 de juny de 2020

Les sindicatures de proximitat agrupades al Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FôrumSD) realitzaran un seguiment especial del procediment per atorgar l’Ingrés Mínim Vital, la nova prestació habilitada pel govern espanyol i que es podrà començar a sol·licitar a partir del dia 15 de juny. La mesura va rebre ahir el vist-i-plau del Congrés dels Diputats.

En qualsevol cas, el FòrumSD valora positivament l’Ingrés Mínim Vital, una mesura que equipara Espanya amb d’altres països del seu entorn i que ha d’esdevenir una eina fonamental per garantir els Drets Humans. “És especialment important en un moment en què, després de la pandèmia per covid-19,  l’emergència social és evident. En aquest sentit, aquesta nova prestació ha de servir per recolzar la ciutadania més vulnerable i garantir que ningú es queda enrere”, valora Eva Abellan, presidenta del FòrumSD i Síndica de Greuges de Sabadell.

Un dels aspectes que tant el FòrumSD com les defensories locals vetllaran especialment serà l’harmonització del nou IMV amb la normativa de la Renda Garantida de Ciutadania vigent a Catalunya, un dels aspectes que més queixes ha reportat en els darrers anys a les sindicatures de proximitat. Malgrat que les dues prestacions son, en principi, compatibles, els defensores i defensores locals mantindran una atenció especial per tal que les persones beneficiàries tinguin tota la informació necessària pel que fa a terminis, requisits, barems i d’altres criteris.

Àrea privada