La Síndica de Greuges de Sabadell rep 86 queixes durant el primer semestre de l’any

12 d’agost: Dia Mundial de la Joventut
2 d'agost de 2018
Dia Internacional de la Pau 2018: La Pau a casa
12 de setembre de 2018

La Síndica de Greuges de Sabadell, Eva Abellan, recollit 86 queixes de les veïnes i veïns de Sabadell durant el primer semestre de 2018, un 17 per cent més que en el mateix període de l’any anterior. És significatiu el fet que els primers mesos de l’any, amb la figura del síndic en funcions i el període sense síndic que va tenir Sabadell, la quantitat de queixes presentades va davallar moltíssim (amb només 31 entre els mesos de gener a abril) mentre que de maig a juny, amb la presa de possessió de la nova síndica, aquesta xifra va créixer fins a les 55 queixes registrades en només dos mesos.

Durant aquest primer semestre, igualment, s’han tancat 76 expedients, la majoria provinents de l’any 2017. D’aquests, 10 s’han resolt amb greuge per part de l’Ajuntament de Sabadell, 14 amb no greuge; i 19 s’han resolt en tràmit, és a dir, l’Ajuntament ha actuat abans que la Síndica resolgués l’expedient. La resta d’expedients o bé han estat traslladats al Síndic de Catalunya, o no s’han admès a tràmit, s’han arxivat, el ciutadà hi ha renunciat o s’han derivat a mediació.

Recomanacions fetes
Durant el primer semestre, la sindicatura ha fet 30 recomanacions a l’ajuntament, de les quals només una ha estat acceptada i una ha estat rebutjada. La resta de recomanacions estan pendents de resposta per part del consistori.

Les multes d’aparcament i l’ús de l’espai públic, principals motius de queixa a la ciutat
Per temàtiques, destaquen aquelles que tenen a veure amb les multes d’aparcament (en especial queixes per les sancions a la zona blava, entre d’altres). L’ús de l’espai públic pel que fa a usos privatius inadequats, il·luminació de carrers i d’altres aspectes també ha estat objecte de les queixes de la ciutadania de Sabadell durant el primer trimestre.

Taxes i plusvàlua
El cobrament de la taxa de residus d’enguany ha suposat motiu de queixa per a molts ciutadans que han vist com aquesta s’ha incrementat notablement respecte l’any passat. Les casuístiques que han arribat a la Síndica són molt similars, així que finalment ha obert una actuació d’ofici per analitzar la nova fórmula de càlcul de la taxa i valorar els possibles greuges per a la ciutadania.

Actuacions d’ofici
En els tres primers mesos de mandat, Abellan també ha obert 5 actuacions d’ofici sobre temes diversos. La primera, sobre els marcadors electrònics i l’estat de les marquesines de les parades d’autobús de Sabadell. Una altra, sobre la nova tarificació de la taxa de residus. Una tercera sobre els pressupostos participatius i, finalment, una altra sobre els atropellaments a la ciutat i la vinculació amb el Pla de l’Espai Central de Sabadell. Finalment, també està treballant una actuació d’ofici per facilitar la demanda de la renda garantida de ciutadania a les persones que ho sol·liciten.

Accions de millora
Durant els primers mesos de mandat, Abellan ha implementat alguns canvis per agilitzar els processos de gestió de les queixes, entre els quals, la possibilitat de donar resposta a la ciutadania per correu electrònic o la coordinació amb alguns serveis municipals per millorar la gestió de temes compartits.

Projectes 2018
Aquest any 2018, la Síndica ha començat a treballar alguns projectes amb l’objectiu de desenvolupar la institució i donar a conèixer la figura de la Síndica. S’ha reunit amb 16 entitats i representants d’entitats de la ciutat i ha pres el compromís d’iniciar diferents projectes amb aquestes associacions, de cara a millorar l’agilitat, la transparència i l’eficàcia de l’Administració local.

També ha començat a treballar en la redefinició del web de la sindicatura per fer-la accessible per a totes les persones, i habilitar-la per tal que la ciutadania pugui consultar l’estat dels seus expedients online.

Projectes 2019
Per al proper any, la síndica proposa una major dotació de recursos per a la institució, per tal de poder atendre correctament totes les demandes per part de la ciutadania i desenvolupar, alhora, les propostes que va presentar a la candidatura, votada de forma unànime pel Ple municipal el passat mes d’abril.

En concret, ha demanat una persona més per a l’oficina de la Síndica, un increment pressupostari d’un 13% respecte el pressupost del 2018 i l’ampliació de la jornada de la Síndica de les actuals 12 hores setmanals a les 35 hores setmanals proposades a la seva candidatura.

Com a projectes per al 2019, la síndica vol implementar una campanya informativa sobre la figura de la Síndica, actualitzar el programa pedagògic per a les escoles, desenvolupar un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Sabadell per a tractar les dades del torn d’ofici, millorar el programa informàtic de gestió de la informació de la Sindicatura i implementar algunes acciones que permetin la ciutadania conèixer els temes que està treballant la Síndica i sumar-s’hi.

Sobre la Síndica de Greuges de Sabadell
La síndica de greuges de Sabadell és una figura unipersonal, elegida pel vot majoritari del Ple municipal, políticament independent i sense dependència de cap govern. Actua amb objectivitat, llibertat de criteri i independència i la seva funció és atendre les queixes de les persones que es troben desemparades davant l’actuació de les Administracions, vetlla per la bona governança de l’Administració Local i dels Ens que en depenen i actua com a supervisora i col·laboradora de l’Administració local, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

A Sabadell es va crear la figura de la síndica l’any 2006 a partir de la signatura de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Des del mes de maig de 2018, la sociòloga Eva Abellan Costa és la Síndica de Greuges de Sabadell.

Més informació
[PDF] MEMÒRIA DEL PRIMER SEMESTRE DE 2018 DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE SABADELL

 

Àrea privada