Front comú de la Taula del Tercer Sector i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals per defensar els drets socials de la ciutadania

20 de febrer: Dia Mundial de la Justícia Social
18 de febrer de 2019
Dia Internacional de les Dones: L’avenç en els drets efectius de les dones és imparable
8 de març de 2019
FòrumSD-Taula del Tercer Sector

Ramon Palacio, Síndic de Sant Cugat i tresorer del FòrumSD; Francina Alsina, presidenta de la Taula; Lluís M. Camps, president del FòrumSD I Síndic de Mollet; i M. Assumpció Vilà, vicepresidenta del FòrumSD i Síndica de Barcelona.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000 entitats socials catalanes, i el Fòrum de Síndics i Síndiques locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya, que aplega més de 40 sindicatures i defensories locals catalanes, han decidit fer front comú i reforçar el treball conjunt de les dues institucions per defensar i garantir els drets socials de la ciutadania, des de l’àmbit local.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, i el president del Fòrum de Síndics, Lluís Martínez Camps, han signat un conveni de col·laboració que pretén sumar esforços per fer incidència en les polítiques socials públiques i sobretot donar resposta a reptes socials com l’habitatge (moment d’emergència habitacional i ampliació urgent del parc d’habitatge social); l’aplicació de la Renda Garantida de Ciutadania, l’eina que permet lluitar contra la pobresa i les desigualtats i que encara no s’ha desplegat en la seva totalitat; els drets de la infància, el col·lectiu més castigat per la pobresa; la problemàtica dels empadronaments i el model d’atenció comunitària centrada en la persona.

A més, el conveni promou l’intercanvi de coneixement, potencia la realització d’estudis i activitats conjuntes i fomenta la visibilització i sensibilització de la societat, i les Administracions públiques, sobre situacions de vulneració de drets. Per coordinar l’acció conjunta, les dues institucions desenvoluparan un pla de treball bianual i crearan una comissió de seguiment.

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya és la institució que defensa els drets socials i lluita per la igualtat d’oportunitats. En formen part 35 federacions i grans organitzacions que, a la vegada, aglutinen més de 3.000 entitats socials catalanes que, des de la proximitat i els seus vincles amb la comunitat, ofereixen serveis i suports a persones en situació o risc d’exclusió social i treballen per a la inclusió i la cohesió social.

El Fòrum de Síndics i Síndiques locals i Defensors i Defensores locals de Catalunya és la institució que defensa els drets de la ciutadania en l’àmbit local i que vetlla perquè la ciutadania pugui gaudir d’una bona administració local. Agrupa 47 sindicatures: 41 a Catalunya i 6 de la resta de l’Estat, que donen servei, conjuntament, més de cinc milions d’habitants. La seva actuació comporta l’examen i resolució de les queixes formulades d’acord amb els criteris de legalitat i d’equitat. També pot actuar com a mediadora sempre que les parts ho consentin o bé proposar fórmules de conciliació o acord entre l’administració i la ciutadania.

Àrea privada