El FòrumSD i la Fundació Proactiva Open Arms signen un acord per col·laborar en la divulgació dels Drets Humans

3 de desembre de 2019: Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional
29 de novembre de 2019
10 de desembre de 2019: Dia Mundial dels Drets Humans
9 de desembre de 2019

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) i la Fundació Proactiva Open Arms han signat un conveni en virtut del qual les dues organitzacions col·laboraran en el desenvolupament d’accions de promoció i sensibilització dels Drets Humans. L’acord l’han signat el president del FòrumSD, Lluís Martínez Camps, i el president de Proactiva Open Arms, Òscar Camps, i tindrà una vigència d’un any prorrogable automàticament. La iniciativa s’emmarca en la commemoració del Dia Mundial dels Drets Humans, que se celebra cada 10 de desembre.

L’acord neix de la constatació que les dues entitats tenen els Drets Humans en el centre de la seva activitat. Proactiva Open Arms es dedica a la protecció de la vida de les persones que necessiten auxili al mar Egeu i el Mediterrani central perquè intenten arribar a Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. El FòrumSD, per la seva banda, treballa per garantir el respecte i el compliment dels Drets Humans a nivell municipal examinant les queixes formulades pels ciutadans amb criteris de legalitat i d’equitat tot proposant fórmules de conciliació i acord entre l’administració i la ciutadania.

A partir d’allò establert en el conveni, Proactiva i el FòrumSD col·laboraran a partir d’ara en l’organització d’actes de sensibilització que fomentin el coneixement i el compliment dels Drets Humans. Per això, el Fòrum posarà en marxa activitats en diferents municipis de Catalunya o d’Espanya en els quals Proactiva aportarà difusió i ponents que permetin divulgar les seves actuacions. L’acord no té contraprestació econòmica però estableix el compromís del FòrumSD de facilitar accions de recaptació de fons per al sosteniment de les accions de Proactiva Open Arms.

Àrea privada