3 de desembre de 2019: Dia Internacional de les Persones amb Diversitat Funcional

1 de desembre de 2019: Dia Mundial de la Lluita contra la Sida
29 de novembre de 2019
El FòrumSD i la Fundació Proactiva Open Arms signen un acord per col·laborar en la divulgació dels Drets Humans
5 de desembre de 2019

Amb el present article, el Forum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya es fa ressò de la recomanació número 67 de l’informe Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España fet pel Comitè dels Drets de les Persones amb Discapacitats el 9 d’abril de 2019. L’ONU, a la seva pàgina web, ofereix dades impactants: la població mundial és de set mil milions de persones, de les quals més de mil milions tenen algun tipus de diversitat funcional (una de cada set); més de cent milions són infants i tenen quatre vegades més possibilitats de ser víctimes d’algun tipus de violència; el 80% de persones amb diversitat funcional viuen en països en desenvolupament; el 50% de les persones amb diversitat funcional no tenen accés a la sanitat; finalment, 160 països han signat la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (CDPD).

El Consell d’Europa preveu que el 2020, o sigui, demà mateix, una cinquena part de la població de la UE tindrà alguna forma de diversitat funcional. La UE i tots els seus estats membres són part de la CDPD, important acord que va entrar en vigor el gener de 2011 i ha orientat el contingut de la que ha estat l’Estratègia Europea sobre Discapacitat 2010-2020. A Espanya, l’any 2017 hi havia 3.177.531 ciutadans amb diversitat funcional, dels quals 1.581.417 són dones i 1.596.114 són homes. A Catalunya, a 2018, les persones amb diversitat funcional eren 577.028, de les quals 61.258 s’ubiquen al Baix Llobregat i 7.707 resideixen a Sant Boi de Llobregat, per posar un exemple de ciutat de més de 20.000 habitants.

No és objecte d’aquesta col·laboració entrar en la polèmica del nomen iuris entre els conceptes de discapacitat o diversitat funcional; havent sorgit el darrer el 2005 en el Foro de Vida Independiente. Amb tot, com en el món jurídic, la realitat no és la que diuen les parts que és, sinó la que és. Estem centrats en les persones i les seves circumstàncies, que és el que ens defineix i dignifica.

El Secretari General de la ONU, António Guterres, expressa la intencionalitat de la celebració d’aquest dia Internacional, en què es pretén “reafirmar el compromís de treballar junts per un món millor que sigui inclusiu, equitatiu i sostenible per a tothom, i en què els drets de les persones amb discapacitat es facin plenament efectius”. A tal efecte està previst que el dia 3 de desembre d’enguany es presenti l’Informe Fonamental de la ONU sobre Discapacitat i Desenvolupament, 2018, realització del ODS per, per a i amb persones amb Discapacitat.

Les Síndiques i Síndics Municipals de Greuges de Catalunya tenim com a missió principal la defensa de la ciutadania en les situacions en què hagi estat agreujada per l’activitat -activa o passiva- de l’administració municipal. Amb creixent interès i implicació incorporem en les nostres intervencions els principis i exigències legals derivades de l’aplicació en els municipis dels deures i obligacions derivades de la CDPD, convenció que a Espanya va entrar en vigor el 3 de maig de 2008.

Com tot ésser viu, les normes jurídiques tenen vida, evolucionen. La CDPD s’ha de desplegar, interpretar i aplicar en els Estats membres i òbviament en els municipis fent realitat el principi de subsidiarietat. En aquest sentit, cal conèixer les recomanacions de l’informe Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España [1]. La recomanació número 65 s’adreça, entre altres, directament a les administracions locals i, per tant, a aquelles institucions que tenen la missió de fiscalitzar l’actuació dels Ajuntaments i de vetllar per l’assoliment i respecte del drets humans a la ciutat.

Amb creixent interès i implicació, els síndics i síndiques locals incorporem en les nostres intervencions els principis i exigències legals derivades de l’aplicació als municipis de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat.

L’informe en qüestió fa una anàlisi exhaustiva dels compliments i dels incompliments que l’Estat espanyol està fent de la CDPD. La seva acurada lectura és un exercici d’immersió en la realitat social, cultural i política de les circumstàncies adverses en què han de viure i conviure les persones amb diversitat funcional. Consta dels reconeixements dels avenços assolits, com la Llei Orgànica 2/2018, que modifica la Llei Orgànica 5/1985 del Règim Electoral General, com a primer pas per garantir el dret de totes les persones amb discapacitat a votar sense patir discriminació. Em recorda a la bona pràctica de l’examen de consciència (actualment en diríem fer un escanejat de la realitat) prèvia al reconeixement de les mancances, avui seria fer un DAFO ad hoc, per acabar amb el també clàssic propòsit d’esmena o pla d’acció.

Seria interessant que els consistoris adoptessin mesures i orientessin polítiques seguint les recomanacions de l’esmentat Comitè, i més quan afecten a un percentatge elevat de la població, seguint amb l’exemple de Sant Boi de Llobregat, on afecta a un 9% de la població, la minoria majoritària. D’entre totes les observacions del Comitè en destaca i reclama l’atenció de l’Estat pel que fa referència a l’article 17 de de la CDPD relatiu a la protecció de la integritat de les persones i el 24, relatiu a l’educació inclusiva. L’informe Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo y tercero combinados de España és d’obligada lectura, per activar una fonamental presa de consciència i positiva acció transformadora.

Carles Dalmau i Ausàs
Ex-Síndic Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat

[1] El Comitè del Drets de les Persones amb discapacitat de la ONU, el 18 i 19 de març de 2019, ha emès un segon informe sobre la revisió del grau de compliment del tractat CDPD. Vegeu en el link l’informe complert en aquest enllaç.

Àrea privada