El Congrés de la Gent gran de Catalunya destaca el paper dels síndics i síndiques municipals en la defensa del col·lectiu

Dora Padial, nova Síndica Municipal de Greuges de Lleida
31 d'octubre de 2019
20 de novembre de 2019: 30 Anys de la Convenció dels Drets dels Infants
19 de novembre de 2019

El 8è Congrés de la Gent Gran de Catalunya, que es va celebrar el 25 d’octubre passat, va reconèixer el paper dels síndics municipals en la salvaguarda, des de la proximitat, dels drets de les persones que integren del col·lectiu, així com el paper d’aquestes institucions a l’hora de portar a terme propostes i iniciatives que els garanteixin una vida digna.

La menció, introduïda en forma d’esmena a proposta del Consell de la Gent gran del Baix Llobregat, va ser impulsada pels síndics i síndiques de Cornellà (Joan Barrera), L’Hospitalet (Mercè García), Gavà (Joan Martínez), Sant Boi (Dolors Vallejo), Sant Feliu (Júlia Latorre) i Viladecans (José Luís Nicolás). L’esmena també fa una referència al paper del Síndic de Greuges de Catalunya.

Es tracta d’un pas més en el treball que duen a terme les sis sindicatures municipals, presents en un territori en el qual hi viuen a l’entorn de 600.000 persones i on la franja d’edat que integren les persones grans no para de créixer. Es calcula que a la comarca del Baix Llobregat hi ha quasi 140.000 persones grans, majors de 65 anys, que viuen soles, la majoria dones.

Un dels exemples del treball de les sindicatures en aquest àmbit és el document tramès al Consell de la Gent gran del Baix Llobregat al setembre del 2018 que recull les principals queixes recollides per les sis institucions i que fan referència a la implementació de la Llei de Dependència, l’accés a places públiques en centres residencials, el cost dels medicaments, la pobresa energètica, la manca d’informació dels serveis i recursos que ofereixen les administracions, la bretxa digital, la mobilitat i l’accessibilitat i la necessitat de professionals coneixedors de la realitat del col·lectiu.

Àrea privada