Comunicat del FòrumSD en relació al cessament de l’Adjunt de la Defensora de la Ciutadania de Palma

El FòrumSD s’integra a la plataforma Mediem, per fomentar la mediació en matèria d’habitatge
27 de setembre de 2023
Una jornada per consolidar el coneixement entre els serveis socials i les sindicatures municipals de greuges.
16 d'octubre de 2023

El Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals, que agrupa 46 sindicatures i defensories d’arreu de l’estat espanyol, i referent internacional en la defensa dels drets de la ciutadania en l’àmbit municipal, vol expressar la seva profunda preocupació i rebuig a l’atac injustificable del govern municipal de l’Ajuntament de Palma a la institució de la Defensora de la Ciutadania de Palma, materialitzat en el cessament de l’Adjunt de la Defensora.

L’Ajuntament de Palma, segons dicta l’Acord de la Junta de Govern Local del 27 de setembre, ha cessat l’Adjunt de forma unilateral i sense comptar en absolut amb la participació de la Defensora de la Ciutadania, el que suposa una clara ingerència en l’autonomia i independència de la seva institució.

La portaveu del govern municipal ha justificat la destitució en la continuïtat d’un acord de programàtic entre el PP i VOX, publicat fa dues setmanes, el punt 7 del qual estableix que es pretén “evitar duplicitats, adequar l’abast de l’oficina i fer designació directa dels seus integrants”.

El Fòrum SD vol manifestar amb claredat, preocupació i tota contundència de la nostra experiència, sempre en compliment del marc jurídic actual que:

 • Les defensories i sindicatures no són una duplicitat, ni a Palma ni a qualsevol altre municipi. Per això aquesta persecució no evita res. Més aviat el que es pretén és reduir l’operativitat de la Defensora, escanyant poc a poc el seu funcionament.
 • Plantejar la designació directa d’un càrrec l’elecció del qual correspon al Ple municipal és un intervencionisme partidista i una manipulació de l’essència de les nostres institucions, per intentar buidar-les de contingut.
 • La retallada dels recursos de la institució de la Defensora de Palma en particular i les retallades de qualsevol sindicatura en termes generals, afecten a la seva capacitat d’atenció a la ciutadania i per tant a la garantia dels drets d’aquesta ciutadania.
 • El compromís dels nostres ajuntaments amb els drets de la ciutadania i per tant amb les defensories i sindicatures ha de ser inherent a la gestió municipal i no pot estar sotmès a la voluntat política dels governs de torn.

Pel ForumSD resulta evident que:

 • Aquest és el primer pas d’un govern municipal contra una sindicatura/defensoria. No s’aporten arguments, ni tècnics ni legals, que l’avalin la presumpta duplicitat.
 • Aquesta obsessió d’eliminació de la Defensora de la Ciutadania de Palma respon a una decisió de VOX, afavorida pel PP, que amenaça a totes les institucions que defensen els drets de la ciutadania.
 • Les sindicatures i defensories fem una tasca de crítica constructiva a l’administració local i ho fem amb rigor i imparcialitat. La millor prova és l’augment de confiança per part de la ciutadania que cada dia s’acosta a nosaltres en major nombre.

Per això denunciem:

 • Que l’Ajuntament de Palma hagi iniciat el desballestament progressiu de la seva defensoria, fet que ens obliga a alertar les nostres sindicatures davant actuacions com aquesta.
 • La retallada dels recursos de la Defensora de la Ciutadania de Palma, sense cap motiu fonamentat, i la manca de recursos a les nostres institucions.
 • El cessament, accelerat, d’una persona que porta 16 anys a la institució de la Defensora, reconegut per la seva vàlua per part de tots els grups municipals, amb l’única justificació de l’execució d’un acord programàtic entre PP-VOX, amb l’afectació de drets que això suposa.
 • La ingerència en l’autonomia i la independència de la institució de la Defensora, el parer de la qual no s’ha escoltat a l’hora de prendre aquesta desició.
 • L’intervencionisme partidista davant les institucions independents i autònomes que són les sindicatures locals, intervencionisme partidista que limita obertament la garantia i defensa dels drets de proximitat de la ciutadania.

Per tant, com a agrupació de totes les sindicatures i defensories locals, rebutgem aquesta mesura, ja que els drets de la ciutadania i els mecanismes de protecció d’aquests drets no poden ser moneda de canvi.

Les defensories i sindicatures de greuges locals treballen des de la proximitat i no formem ni volem formar part del joc polític/partidista sota excuses i falsedats de duplicitat institucional o de qualsevol altre argument insubstancial i buit de contingut. La nostra raó de ser és la ciutadania, i els seus drets i una administració que els respecti i estigui al seu servei de veritat.

Àrea privada