Informe ‘La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?’

PUBLICACIONS DIVERSES

Informe 'La proximitat, un element clau en la defensa dels drets humans?'

Aquest informe es focalitza en una comparativa entre els municipis catalans que disposen d’un conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya i els municipis que disposen d’una sindicatura o defensoria de proximitat pertinent al Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD).

A priori, semblaria que la proximitat ha de ser un element important per canalitzar les queixes, suggeriments, consultes o malestar de la ciutadania. Però això cal corroborar-ho amb xifres. És per això que hem volgut fer una comparativa de l’atenció a la ciutadania des de dos nivells diferents, un de pròxim un altre de no tan pròxim. El pròxim és la sindicatura de greuges local o municipal; i el no tan pròxim el del Síndic de Greuges de Catalunya.

A Catalunya hi ha municipis atesos directament per un síndic o síndica municipal i altres que han optat per fer un conveni amb la sindicatura de greuges de Catalunya per atendre el nivell municipal. Aquesta situació ens permet fer un estudi comparatiu entre aquestes dues opcions.

L’informe treballa sobre dues variables, queixes i consultes, però no ha estat possible perquè en els informes de la Sindicatura de Greuges de Catalunya als ajuntaments no hi consten les consultes realitzades. Així doncs, es centra en les queixes i, per tenir en compte el volum de població de cada localitat, s’ha calculat i es focalitza en l’indicador de queixes per cada deu mil habitants.

L’anàlisi de les dades confirma que les sindicatures locals tenen una mitjana de queixes força més alta que els municipis amb conveni amb el Síndic de Greuges de Catalunya. A la vista de les dades, hem pogut comprovar que l’existència d’una sindicatura de proximitat afavoreix la participació de la ciutadania en els assumptes públics i més en concret, en aquest cas, en els assumptes públics del món local.

A la vegada hem pogut comprovar que les xifres de la Sindicatura de Greuges de Catalunya a escala de país són també molt altes, la qual cosa ens porta a pensar que l’element clau no és la figura, sinó la proximitat. La ciutadania, confia més en un estament de proximitat per canalitzar les seves preocupacions, queixes o malestar.

Autora: Ivet Baulenas
Idea original: Muntsa Costa
Direcció del projecte i revisions: Francesc Mateu

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada