Memòria d’activitats del FòrumSD 2022

PUBLICACIONS DIVERSES

Memòria d'activitats del FòrumSD 2022

L’any 2022 ha estat marcat per la represa de certa normalitat després d’uns anys complicats a causa de la pandèmia de covid-19.

En el cas de les sindicatures i defensories locals, però. ha vingut marcat també per un cert replantejament i rellançament de l’activitat. L’anàlisi intern i l’elaboració i tramitació d’una Llei de Sindicatures Locals ha suposat molt esforç i dedicació. El nomenament de la nova Síndica de Catalunya i una nova relació entre aquesta i Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya també ha suposat una novetat.

Més enllà d’aquestes circumstàncies, com veureu en aquesta Memòria, totes les activitats ordinàries de la institució s’han realitzat com és habitual.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada