Monografia ‘Els Drets de Proximitat en temps de covid’

PUBLICACIONS DIVERSES

Monografia 'Els Drets de Proximitat en temps de covid'

Aquesta monografia inclou la transcripció de les ponències incloses a XIII Jornades de Formació del FòrumSD, celebrades entre els mesos de novembre i desembre de 2020 i que van ser les primeres jornades de formació virtuals de la història de l’entitat. Les Jornades van constar de quatre sessions amb l’objectiu d’abordar els diferents temes que els síndics i síndiques de proximitat es van trobar com a resultat de la pandèmia de covid-19.

Es tracta de temes nous, motivats per la situació, però també temes de sempre amb matisos diferents. Durant el confinament, per exemple, aquell veí que mai sentim perquè érem fora treballant, ara fa un soroll que ens molesta; o ens preocupa disposar d’uns carrers amb voreres prou amples, ja no només per temes d’accessibilitat, com circular amb cadira de rodes o amb cotxets, sinó per poder mantenir les distàncies de seguretat amb la resta dels vianants; o com podem ajudar aquells petits comerços de la ciutat que han hagut de tancar la seva activitat però han de continuar pagant les taxes municipals. O què ha passat amb les dones i els infants víctimes de violència o les persones més vulnerables durant el temps de confinament? Són temes recurrents, però que han tingut matisos diferents amb les circumstàncies excepcionals que estem vivint.

Per contra, per buscar coses positives del confinament, la qualitat de l’aire ha millorat sensiblement a tot el territori, els impactes ambientals de l’activitat productiva també s’han reduït. Ens hem preocupat més per cuidar-nos els uns als altres, hem posat al centre les coses que són importants per sobreviure, ens hem preocupat més de les persones grans a les residències, o hem entès quines són les tasques que realment ens permeten sobreviure i quines potser no són tan necessàries. Aquest sentiment de cura col·lectiva l’hem de preservar al llarg del temps perquè això és el que ens fa apropar a la societat que volem ser.

Tots aquests aprenentatges i molts més que van sortir a les jornades, són els que hem volgut compartir en aquesta publicació. Unes jornades en les quals vam voler comptar amb l’opinió de persones expertes en diferents àmbits perquè ens donessin la visió més acadèmica de determinades problemàtiques, i amb unes taules rodones on alguns síndics i síndiques van compartir què s’han trobat durant aquests temps tan incerts, per sumar a l’aprenentatge i el coneixement del nostre col·lectiu com s’han abordat aquestes problemàtiques en els seus municipis i donar-nos pistes per poder abordar les que ens vindran properament.

La publicació inclou les aportacions de David Bondia, president de l’Institut de Drets Humans de Catalunya (Drets Humans afectats durant la pandèmia); Teresa Crespo, exdirectora d’Entitats Catalanes d’Acció Social (Serveis bàsics en situació de pandèmia); Francesc Torralba, filòsof i teòleg (L’impacte de la covid en els drets de les persones grans); i Jaume Funes, psicòleg, educador i periodista (Els drets de la infància en temps de covid).

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada