7 d’abril: Dia Mundial de la Salut

21 de març de 2019: Dia Internacional contra la discriminació racial
19 de març de 2019
23 d’abril, Dia Mundial del Llibre: Més llibres, més lliures
16 d'abril de 2019

El dia 7 d’abril se celebra el Dia Mundial de la Salut. Aquesta data commemora l’aniversari de la fundació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l’any 1948, i també es fa una campanya mundial per apel·lar a totes les persones i institucions a prestar una atenció especial a la salut, com un problema amb repercussions a tot el planeta. L’OMS treballa per millorar la salut física i mental de les persones en tots els països, posant de relleu la necessitat que totes les nacions estableixin sistemes que ajudin a prevenir, conservar i restituir la salut. Tanmateix, sense un compromís, per part seva, per millorar els sistemes de salut incrementant les inversions en salut pública, no és viable que la població afronti riscos tan greus com pandèmies,  desnutrició, desastres naturals, contaminació…

L’any passat, l’OMS va triar com àmbit d’interès prioritari per commemorar el 7 d’abril, la cobertura sanitària universal (CSU) per  garantir l’accés a serveis de salut bàsics i de qualitat per a totes les persones al marge dels seus recursos econòmics.

Per què celebrar el dia mundial de la salut?

Perquè en aquesta data es promouen molts actes sobre la importància de la salut per a una vida saludable i feliç, i perquè aquesta jornada brinda una oportunitat d’àmbit global per centrar l’atenció en importants qüestions de salut pública, que afecten la població mundial.

Des de les sindicatures de greuges locals hem d’estar amatents i receptius a les queixes de la ciutadania vinculades als serveis de salut; no hem de permetre disminuir en atenció, eficiència i cobertura universal perquè, en definitiva, estem parlant de la salut i la vida de tots i totes nosaltres!

Perquè la meitat de la població mundial encara no pot accedir als serveis sanitaris que precisa per poder fer efectiu el seu Dret a la Salut.

Perquè la salut és un bé molt preuat i un dret bàsic, i un bon sistema públic sanitari és un dels principals pilars de l’estat del benestar i de la igualtat.

Podríem seguir citant infinitat de motius que justifiquen aquesta jornada, però em centraré en la realitat de les sindicatures locals de defensa dels drets de les persones, que és la funció que desenvolupem en la immediatesa i la proximitat,  i amb el nostre compromís amb el Dret a la Salut, tal com consta a l’article XVII de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, on s’apel·la a les autoritats municipals a afavorir l’accés en igualtat de tots els ciutadans i les ciutadanes, a l’atenció i prevenció  sanitària.

Per educar, vetllar i garantir el dret a la salut és fonamental l’Atenció Primària com a primer nivell assistencial bàsic i que afecta directament a la resta del sistema sanitari i als indicadors de salut de la població. El principal problema és la feblesa de la seva implantació i la pateixen especialment els països poc desenvolupats, tot i que la crisi econòmica també ha impactat amb fortes retallades a països desenvolupats com a Catalunya i Espanya, com per exemple en la dilació del temps d’espera per ser atès per especialistes, la saturació  dels centres, per això no fa gaire els professionals van reivindicar més temps de visita i, així, poder dedicar l’atenció que necessiten els pacients.

Des de les sindicatures de greuges locals hem d’estar amatents i receptius a les queixes de la ciutadania vinculades als serveis de salut; no hem de permetre disminuir en atenció, eficiència i cobertura universal perquè, en definitiva, estem parlant de la salut i la vida de tots i totes nosaltres!

Dolors Vallejo Calderón
Síndica Municipal de Greuges de Sant Boi de Llobregat

Àrea privada