21 de maig de 2019: Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament

23 d’abril, Dia Mundial del Llibre: Més llibres, més lliures
16 d'abril de 2019
19 de juny de 2019 | XIX Taller de Formació sobre ‘La Llei de Segona Oportunitat’
22 de maig de 2019

El 2 de novembre de 2001, en la 31a reunió de la Conferència General de la UNESCO celebrada a París, es va aprovar la Declaració Universal de la UNESCO sobre la Diversitat Cultural . I a continuació l’Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 21 de maig com a Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament , a través de la seva resolució 57/249 de desembre de 2002.

En la Conferència Mundial sobre Polítiques Culturals (Mondiacult), celebrada el 1982 a Mèxic, es va aconseguir un acord de definició de cultura que diu el següent : “La Cultura ha de ser considerada el conjunt dels trets distintius, espirituals i materials , intel·lectuals i afectius, que caracteritzen una societat o un grup social i que abasta, a més de les  arts i les lletres , les maneres de vida, els drets fonamentals dels éssers humans, els sistemes de valors, les tradicions i les creences”. La conferència va rebutjar unànimement tota jerarquia de les cultures ja que res pot justificar la discriminació  entre cultures superiors i inferiors i va reafirmar  el deure de cadascú de respectar totes les cultures.

És primordial que des de les Sindicatures Locals vetllem pel  respecte i la defensa d’aquesta diversitat cultural que ens enriqueix com a éssers humans i que és motor d’integració

La defensa de la Diversitat Cultural és intrínseca  a la defensa dels drets humans.

En un món com el d’avui, on les distàncies es mesuren per hores i no per quilòmetres, on les xarxes socials i mitjans de comunicació ens saturen d’informació,  on les migracions de persones de països pobres i en guerra busquen la supervivència en el nord ric i pròsper, es dóna molt més el contrast entre cultures. És un fenomen que en moltes de les nostres ciutats estem veient;  per això és primordial que des de les Sindicatures Locals vetllem pel  respecte i la defensa d’aquesta diversitat cultural que ens enriqueix com a éssers humans i que és motor d’integració.

El Síndic  ha de vetllar per les bones pràctiques administratives però ha de ser també garant dels Drets Humans i Llibertats Fonamentals.

Acabaré amb una cita d’Irina Bokova Directora General de la Unesco:

“En un món tan divers, la destrucció de les cultures és un crim i la uniformitat, un atzucac. Tot consisteix a valorar, en un mateix impuls, la diversitat que ens enriqueix i els drets humans que ens reuneixen”.

José Luis Nicolás
Síndic de Greuges de Viladecans

Àrea privada