10 d’octubre de 2019: Dia Mundial de la Salut Mental

La Síndica de Greuges de Sabadell, Eva Abellan, impulsa una aliança internacional de defensories locals
26 de setembre de 2019
La Taula del Tercer Sector i el FòrumSD reclamen una prestació de l’habitatge que complementi la renda garantida de ciutadania
16 d'octubre de 2019

La salut és una necessitat i una aspiració constant de tota persona, perquè sense salut, com es diu popularment, no som ningú. En aquest sentit, cal remarcar que la salut mental és un dels aspectes que més desapercebut passa i de la que no es vol parlar gaire, per temor, vergonya o rebuig.

Sortosament, des de l’any 1992, es ve celebrant, cada 10 d’octubre, l’anomenat Dia Mundial de la Salut Mental, sempre amb la pretensió de promoure el coneixement d’aquesta realitat social i de facilitar el respecte a la dignitat de les persones que estan afectades per malalties mentals, i estimulant la seva inclusió  en la vida de les diferents comunitats.

Els síndics, defensors i defensores i síndiques, com a garants de la defensa intrínseca dels drets humans tenim com a bíblia de referència la Declaració Universal dels Drets Humans. Aquesta declaració ha de ser el mur de contenció i la línia que no es pot traspassar si volem una societat digna i justa. Val la pena recordar el contingut de l’article 1 d’aquesta Declaració: “Tots els éssers humans neixen lliures i guals en dignitat i drets“. I en el preàmbul de la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat s’afirma que discriminar qualsevol persona per raó de la seva discapacitat constitueix un vulneració de la dignitat i el valor inherent a tot ésser humà. Només es pot viure amb dignitat si es respecten els drets humans, que no entenen de discriminacions ni de barreres, ni d’estigmatitzacions.

L’aïllament i la solitud embolcallen la realitat d’aquestes persones, que son foragitades, habitualment, de la nostra convivència, estigmatitzant-les i marginant-les, no ja de la vida laboral, sinó dels vincles i relacions socials que ens fan persones integrals.

Son moltes les persones que conviuen amb nosaltres i que, per raons diverses, unes vinculades a problemes familiars, d’altres a problemes laborals, sentimentals, temporalment o de manera crònica, pateixen malalties mentals. I sovint ni els més propers a elles es mostren comprensius i solidaris. L’aïllament i la solitud embolcallen la realitat d’aquestes persones, que son foragitades, habitualment, de la nostra convivència, estigmatitzant-les i marginant-les, no ja de la vida laboral, sinó dels vincles i relacions socials que ens fan persones integrals. No hem d’oblidar que les persones humanes som éssers socials, que ens formem i creixem amb els altres, des de la solidaritat i la compassió, expressions màximes d’una societat humana.

La celebració del Dia Mundial de la Salut Mental es un incentiu més per donar visibilitat a aquesta realitat i fer una crida a respectar  la dignitat dels que pateixen malalties mentals, acollint-los, integrant-los i donant-los-hi oportunitats per desenvolupar-se com a éssers socials que no s’han d’amagar ni han de viure marginats i ocultats. És una tasca de tots els que conformem la gran família humana, de cadascú de nosaltres, però també de les Administracions Públiques, que han de promoure la remoció dels obstacles que impedeixen una societat més justa i integradora.

Ramon Llorente Varela
Defensor de la Ciutadania de Girona

Àrea privada