Comunicat de suport de la Junta Directiva del FòrumSD a la Síndica de Rubí

19 de juny de 2019 | XIX Taller de Formació sobre ‘La Llei de Segona Oportunitat’
22 de maig de 2019
20 de juny de 2019: Dia Mundial dels Refugiats
19 de juny de 2019

La Junta directiva del Fòrum de Síndics, Sindiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya vol manifestar, en nom de les sindicatures locals de Catalunya, el suport a la tasca i el comunicat fet públic per la Sra. Milagros Calleja, Síndica de Greuges de Rubí, arran del conflicte viscut a la seva ciutat davant la possibilitat d’obrir un centre d’atenció als menors estrangers no acompanyats (mena).

Les sindicatures locals són i han de ser instruments de promoció dels Drets Humans des de la proximitat i des del coneixement de cadascun dels nostres municipis. El marc general de la Declaració Universal dels Drets Humans i la mateixa Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, signada i ratificada per la gran majoria dels nostres pobles i ciutats, són, per a nosaltres, la guia fonamental del que ha de ser la nostra actuació. Els valors de la igualtat de drets, la convivència, el desenvolupament de les persones, la solidaritat i la protecció dels col·lectius i ciutadania més vulnerable han de fonamentar en tot moment les nostres actuacions. Viure en societat suposa avançar conjuntament superant entrebancs i conflictes. I a les nostres mans queda que el conflicte només sigui una dificultat i un problema o que el sapiguem convertir en una oportunitat de millora i creixement  de totes i cadascun de nosaltres.

Respecte el paper de l’Administració de la Generalitat i els Ajuntaments, el plantejament és exactament el mateix. Però encara amb més responsabilitat. A les Administracions els correspon facilitar els espais suficients de diàleg i entesa per concretar les polítiques públiques de desenvolupament social que s’apliquen als nostres municipis. I en el que esperem totes del sistema democràtic, en aquest segle XXI no n’hi ha prou amb la simple informació. I per això cal fer partícip a la ciutadania dels projectes que es volen desenvolupar: escoltar la seva veu i les seves opinions, entendre i assumir les seves valoracions, explicar i fer conèixer la justificació dels projectes que les Administracions pretenen desenvolupar per tal d’arribar a situacions de consens i acord que permetin la millora dels nostres pobles i ciutats.

Les sindicatures locals han de ser instruments de tots aquests processos i actuar, cada vegada que faci falta, per a què hi hagi la màxima garantia del respecte als drets de tota la ciutadania. I en aquest sentit, des del FòrumSD sempre donarem suport i recolzament a les actuacions de les nostres companyes i companys del territori.

Junta Directiva del FòrumSD

Àrea privada