21 de setembre: Dia Internacional de la Pau

12 d’agost: Dia Internacional de la Joventut
30 de juliol de 2019
La Síndica de Greuges de Sabadell, Eva Abellan, impulsa una aliança internacional de defensories locals
26 de setembre de 2019

Per què tants dies internacionals?

La resposta ens la dóna  l’Assemblea General de les Nacions Unides: “Per sensibilitzar, conscienciar, cridar l’atenció, senyalar l’existència d’un problema sense resoldre, un assumpte important i pendent en les societats perquè, a través d’aquesta sensibilització, els governs i els estats actuïn i acordin mesures o perquè els ciutadans ho exigeixin als seus representats.”

La Resolució aprovada per l’Assemblea General (A/53/L.79) 53/243 Declaració i Programa d’Acció sobre una Cultura de Pau de 6 octubre 1999  diu:

Article 1: Una cultura de pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida basats en:

a) El respecte a la vida, el final de la violència i la promoció i la pràctica de la no violència per mitjà de l’educació, el diàleg i la cooperació.
(…)
c) El respecte ple i la promoció de tots els drets humans i les llibertats fonamentals;
d) El compromís amb la solució pacífica dels conflictes;
e) Els esforços per a satisfer les necessitats de desenvolupament i protecció del medi ambient de les generacions present i futures.
(…)
g) El respecte i el foment de la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes.
(…)
i) L’adhesió als principis de llibertat, justícia, democràcia, tolerància, solidaritat, cooperació, pluralisme, diversitat cultural, diàleg i enteniment a tots els nivells de la societat i entre les nacions; i animats per un entorn nacional i internacional que afavoreixi a la pau.

Article 2: El progrés cap al ple desenvolupament d’una cultura de pau s’aconsegueix per mitjà de valors, actituds, comportaments i estils de vida favorables de cara al foment de la pau entre les persones els grups i les nacions.

Els estudis confirmen que els recursos cada vegada són més escassos i les discriminacions creixen provocades, entre altres factors, per la degradació de les zones habitables a conseqüència del canvi climàtic.

Cada 21 de setembre, Dia internacional de la Pau, totes les persones i totes les nacions fem una crida col·lectiva a “pensar i practicar” la pau: una renovació del compromís de viure i conviure en harmonia. Aquest any, des de les Nacions Unides, aquesta reflexió està centrada en el canvi climàtic, una emergència mundial que suposa una amenaça per a la seguretat i l’estabilitat. El risc que els conflictes relacionats amb el clima generin noves problemàtiques o accentuïn encara més les persistents és palmari. Els estudis confirmen que els recursos cada vegada són més escassos i les discriminacions creixen provocades, entre altres factors, per la degradació de les zones habitables a conseqüència del canvi climàtic.

La resposta ha de ser global i les accions es poden portar a terme des de tots els àmbits: pels governs i per cadascun de nosaltres, dins les llars, escoles i comunitats, amb programes educatius, promocionant estils de vida sostenibles, conservació de la natura, recolzant les energies renovables, amb practiques respectuoses amb el medi ambient… Tots en som responsables: joves, adults i els encara més grans i tots podem accionar des de la condició de ciutadans i des de l’exigència als polítics.

És un problema global que requereix l’esforç col·lectiu, dels governs, dels estats que actuïn i acordin mesures, també del municipi i també dels ciutadans per crear un món per poder viure cada dia en harmonia amb el medi ambient i unes persones amb les altres.

Renovem, doncs, el compromís des de cada parcel·la personal, professional, educativa, política, com a persones, com a societat, com a col·lectiu, com habitants del nostre món, en pau.

Ma. Mercè Balasch Sagrera
Defensora del vilatà/na d’Argentona

Àrea privada