Recull d’Informes i Memòria Anual 2018 del FòrumSD

PUBLICACIONS DIVERSES

Recull d'Informes i Memòria Anual 2018 del FòrumSD

L’any 2008, per primera vegada, el FòrumSD decideix elaborar cada any un recull dels informes dels Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya per tal de fer visible la tasca que es fa des dels diferents municipis que disposen d’aquesta figura.  Dades que ens ajuden a tenir d’una visió global que ens serveix com a baròmetre de la societat en la que vivim, perquè les actuacions i consultes ateses reflecteixen la realitat dels nostres pobles i ciutats.

El nostre encàrrec és defensar els drets i llibertats públiques i garantir el dret a una bona administració per promoure els drets que s’han vulnerat, amb la voluntat de fer que els pobles i les ciutats esdevinguin un espai de respecte i compliment de tots els drets inherents a la dignitat humana.

Aquest recull esdevé un document important per posar en valor l’abast de les nostres institucions, i vol ser un fidel reflex de la molta activitat que el conjunt de Síndics i Síndiques de Catalunya portem a terme amb la finalitat de servir a la ciutadania.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada