La Mediació Administrativa i/o social

MONOGRAFIES DEL FÒRUMSD

La Mediació Administrativa i/o social

Us presentem una nova monografía del ForumSD sota el títol La mediació administrativa i/o social. El Futur dels Síndics Locals.Proposta d’implementació de processos de mediació, gestió alternativa de conflictes socials i administratius (ajuntament-ciutadania) com a praxis habituals dels Síndics/ques Locals en els seus reglaments i competències elaborada per Muntsa Costa, postgraduada en Resolució de Conflictes Públics i Mediació Comunitària per la Universitat de Girona

Un dels objectius del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defensores de Catalunya (Fòrum SD) és elaborar documents i material de treball per facilitar la tasca de les sindicatures. La presentació d’aquesta monografia pretén que sigui una eina útil, una aportació a la realitat que aborda la institució del síndic/a local, que obliga a una formació permanent amb un objectiu clar: fer més eficient la tasca de defensa dels drets de proximitat.

La mediació administrativa, amb la intenció de restablir el vincle social de l’ajuntament amb els seus conciutadans en la vida quotidiana, és, avui en dia, una necessitat degut a què el context social i polític actual distancia cada cop més les decisions polítiques i socials de la societat.

Tot i que els Síndics/ques no tenen un paper específicament definit en matèria de conflictes socials, en el seu rol de garants dels Drets Humans i segons els respectius reglaments poden actuar com a mediadors en els casos que siguin de la seva competència. Per tant, davant d’un conflicte a la ciutat, tenen el deure d’impulsar i garantir els drets dels que es trobin involucrats en el conflicte, i de manera particular de la part més dèbil, indefensa o vulnerable.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada