El Dret a l’Habitatge, una reflexió des de les Sindicatures Locals

MONOGRAFIES DEL FÒRUMSD

El Dret a l'Habitatge, una reflexió des de les Sindicatures Locals

Un dels objectius del FòrumSD és elaborar documents i material de treball per facilitar la tasca de les sindicatures. Una de les problemàtiques recurrents, especialment des que va esclatar la ‘bombolla immobiliària’, està relacionada amb el Dret a l’Habitatge. Aquest informe vol ser una eina útil per identificar la realitat que gira a l’entorn de l’habitatge, a la defensa d’un dret essencial i del marc normatiu que té per objectiu garantir-lo. Amb participació en el redactat de l’equip del ClinHab, adscrit a la facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada