Licitació per a la prestació de serveis de suport jurídic a les sindicatures i defensories locals

Un dels fins del FòrumSD, segons l’article 2 dels seus Estatuts, és donar suport tècnic a les sindicatures locals en la seva defensa dels drets de la ciutadania, garantint una major eficiència i capacitat en la tasca que cada síndic/a té confiada.

L’objectiu d’aquesta licitació és disposar d’un servei d’assessoria jurídica que romandrà actiu de l’1 d’octubre del 2020 fins el 31 de desembre del 2021.

Aquest servei haurà d’atendre les consultes legals i les qüestions susceptibles d’interpretació jurídica (dret civil i dret administratiu) que les sindicatures i defensories traslladin al FòrumSD. Les entitats hauran de tenir coneixement i experiència de les lleis 39 i 40/2015 de procediment administratiu i règim jurídic de les Administracions Públiques.

DOCUMENTACIÓ

Descarregueu-vos el document (PDF) amb tota la informació per prendre part en aquest procés de licitació.

Àrea privada