Informe ‘Desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia’

PUBLICACIONS DIVERSES

Informe sobre 'Les desatencions a la ciutadania en temps de pandèmia'

L’any 2020, arran de la pandèmia de la covid-19, moltes de les estructures que asseguraven el nostre estat de benestar han saltat pels aires. La impredictibilitat de la situació, la manca d’experiència prèvia en la gestió d’una crisis d’aquest tipus i la necessitat imperiosa de posar per davant la salut pública a d’altres drets de ciutadania, ens han portat socialment a una situació inèdita que ha afectat a tota la ciutadania d’una forma o altra.

L’administració pública també ha patit aquest daltabaix: ha tingut l’obligació de cobrir noves necessitats de la ciutadania, de forma urgent, amb uns volums incrementats necessàriament i sense les eines humanes i tecnològiques suficients per fer-hi front. Això ha portat a un col·lapse en l’atenció a la ciutadania amb greus repercussions que han portat les persones a estar per sota dels mínims de benestar establerts pel pacte social.

Davant d’aquesta situació, les síndiques i els síndics locals no ens podem creuar de braços. Durant els darrers mesos hem vist com moltes persones se’ns adreçaven per exposar-nos diferents casuístiques de relació amb les administracions, la majoria amb un denominador comú: no hi ha ningú a l’altra banda.

És per tot això que el Fòrum de Síndics i Síndiques, Defensors i Defensores locals de Catalunya hem volgut denunciar aquesta situació, que no ho oblidem, encara succeeix, i que deixa desprotegida la població, abocant-la a situacions de vulnerabilitat inèdites a la nostra societat.

Les 47 sindicatures locals que componen el Fòrum han aportat informació i dades per elaborar aquest estudi, que vol posar el focus en denunciar les ineficiències de l’administració però també, a aportar propostes de millora per corregir els errors actuals i impedir que aquests es repeteixin durant els propers mesos. La proximitat a les persones que defineix les nostres institucions locals s’han de posar més en valor que mai com a palanca de canvi per aproximar aquestes visions particulars a les administracions públiques, no només les locals, sinó les autonòmiques i les estatals.

Altres publicacions del FòrumSD...

Àrea privada