19 de juny de 2019 | XIX Taller de Formació sobre ‘La Llei de Segona Oportunitat’

Logo Taller

DIMECRES 19 DE JUNY DE 2019

09.30 Acollida dels participants al XIX Taller de Formació del FòrumSD

10.00 Acte de Benvinguda

Il·lm/a Sr/a Alcalde/essa de Rubí
Sr. Lluís Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet del Vallès
Sra. Milagros Calleja, Síndica de Greuges de Rubí

10.15 La llei de Segona Oportunitat (Reial Decret Llei 1/2015 de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social)

11.30 Aspectes pràctics i operatius: La llei des de la perspectiva de les sindicatures de proximitat

Ponents
Martí Batllori, Llicenciat en Dret. Coordinador del grup de treball d’Habitatge i Dret a l’Energia de la Taula del Tercer Sector
Miquel A. Salazar, economista

13.00 Acte de Cloenda

Sr. Lluís Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet del Vallès
Sra. Milagros Calleja, Síndica de Greuges de Rubí

 

powered by Typeform

Amb la col·laboració de

Àrea privada