Junta Directiva

Junta directiva FòrumSD

La Junta Directiva del FòrumSD, escollida per l’Assemblea de l’entitat el 3 de maig de 2018 a Santa Coloma de Gramenet per a un període de dos anys està integrada per:

Lluís Martínez Camps President Síndic Personer de Mollet del Vallès
M. Assumpció Vilà i Planas Vicepresidenta Síndica de Greuges de Barcelona
Isabel Marquès i Amat Secretària Síndica municipal de Greuges de Terrasa
Ramón Palacio León Tresorer Síndic municipal de Greuges de St Cugat del Valles
Rosa M. Sánchez Fuentes Vocal Síndica municipal de Greuges de Igualada
Josep Rius i Graners Vocal Síndic municipal de Greuges de Sant Feliu de Guíxols
Milagros Calleja Gutiérrez Vocal Síndica de Greuges de Rubi
Joan Sala Baiget Vocal Síndic municipal de Greuges de Vic
Joan Antoni Martínez Prat Administrador Adjunt a la Defensora de la Ciutadania de Santa Coloma de Gramenet
Muntsa Costa Puig Tècnica Oficina de la Síndica de Sabadell
Àrea privada