26 i 27 de novembre de 2019: XII Jornades de Formació del FòrumSD

09.00 Acreditació dels assistents

09.30 Inauguració de les Jornades

Sra. Núria Parlón, alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet
Sr. Lluís Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet
Sra. Pepa González, Síndica de Greuges de Santa Coloma de Gramenet

10.30 SESSIÓ 1
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com a eina per a les sindicatures de greuges locals per vetllar pels Drets Humans a la ciutat
Eva Abellán, Síndica Municipal de Greuges de Sabadell
Modera: Anna Moilanen, Defensora de la Ciutadania de Palma

12.00 Pausa-Cafè

12.15 SESSIÓ 2
La mediació a les sindicatures locals
Muntsa Costa, postgraduada en Resolució de Conflictes i Mediació Cumunitària. Tècnics de l’Oficina de la Síndica de Sabadell i del FòrumSD : La mediació administrativa i/o social
Carles Dalmau, advocat, mediador i síndic emèrit: Les sindicatures i la mediació administrativa
Xavier Bernadí, director general de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat
Modera: Joan Sala, Síndic de Greuges de Vic

14.00 Dinar

15.30 SESSIÓ 3
Conferència de Salvador Cardús, sociòleg

17.00 Final de la primera jornada

09.30 SESSIÓ 4
El dret a ser empadronat i la bona administració, Legalitat, polítiques públiques i bones pràctiques
Juli Ponce, catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona
Amaya Orio, llicenciada en Dret, Responsable de contractació de l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona
Modera: Pepa González, Síndica de Greuges de Santa Coloma de Gramenet

11.00 Pausa-Cafè

11.30 SESSIÓ 5
El futur de les sindicatures locals a Catalunya. Presentació de la proposta actualitzada/millorada de reglament i debat obert

Marino Villa, doctor en Dret, Adjunt de la  Sindicatura de Greuges de Barcelona 2005-2018
Modera: Lluís Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet

13.00 Cloenda

Sr. Lluís Martínez, president del FòrumSD i Síndic Personer de Mollet
Sra. Pepa González, Síndica de Greuges de Santa Coloma de Gramenet

14.00 Dinar de cloenda

AMB EL SUPORT DE

Àrea privada